Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez wnioskodawcę - Telewizję Polską S.A. w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia Finału WOŚP

     W dniu 18 lipca 2018 r. o godz. 14 00 sala E w WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 odbyła się rozprawa w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 1511/18 ze skargi Telewizji Polskiej S.A. na interpretację indywidualną Ministerstwa Finansów, działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotyczącą opodatkowania czynności wykonywanych przez wnioskodawcę - Telewizję Polską S.A. w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia Finału WOŚP.

Po zamknięciu rozprawy, Sąd odroczył termin ogłoszenia orzeczenia na dzień 26 lipca 2018 r. godz. 13:50 sala E.

     Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy - Telewizji Polskiej S.A. przyjmujące, że czynności wykonywane przez niego na podstawie zawartej w ramach prowadzonej działalności umowy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz z jednoosobową spółką Fundacji na realizację wspólnego przedsięwzięcia w postaci Finału WPŚP nie stanowią odpłatnego świadczenia usług na rzecz Fundacji i Spółki w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

     Organ przyjął, że czynności podejmowane przez każdą ze stron w ramach tej umowy nie stanowią wzajemnego świadczenia usług. Żadna ze stron umowy nie może być określana mianem usługodawcy względem pozostałych Stron, czy też konsumenta wzajemnej usługi. Kooperacja miała na celu realizację wspólnego przedsięwzięcia, a świadczenia stron były wykonywane na rzecz realizacji wspólnego celu, a nie na rzecz siebie nawzajem. Każda ze stron działała we własnym interesie, w celu osiągnięcia własnych korzyści i nie ma możliwości wskazania wynagrodzenia którejkolwiek ze stron uzyskiwanego od drugiej strony.

     Tym samym Spółka w ramach realizacji zapisów przedmiotowej umowy nie świadczyła odpłatnych usług na rzecz Fundacji i Spółki. Nie można też uznać, że Fundacja i Spółka są beneficjentami (konsumentami) działań realizowanych przez Spółkę.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-07-2018
  przez: Jakub Mitak
 • opublikowano:
  18-07-2018 12:09
  przez: Jakub Mitak
 • zmodyfikowano:
  24-07-2018 21:10
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3540
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl