Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-05/2018

Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla sędziów, pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ich rodzin w postaci abonamentu miesięcznego w wyznaczonych ośrodkach na terenie całego kraju, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy

Termin składania ofert 23.07.2018 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 18.07.2018  r. 


PDFOgłoszenie nr 586905-N-2018 z dnia 2018-07-12 r..pdf (196,00KB)

PDFSiwz zakup usług sportowo rekreacyjnych 2018.BES.pdf (1,19MB)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (67,71KB)


PDFinformacja z otwarcia ofert 23.07.2018.BES.pdf (285,59KB)


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.07.2018.BES.pdf (285,62KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  12-07-2018
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  12-07-2018 09:12
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  27-07-2018 12:57
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5027
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl