Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/32/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dostawa i montaż projektora multimedialnego z ekranem dla  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert: 05.07.2018r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-32-2018.pdf (624,38KB)

DOCXFormularz ofertowy - wersja edytowalna.docx (49,42KB)

DOCXZałącznik nr 2 do formularza ofertowego.docx (29,87KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 02.07.2018r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 03.07.2018r. numer sprawy WSA/ZP/BA/32/2018

1. Jaka jest odległość montażu projektora od ekranu ?

Odp. Odległość została wskazana w Opisie przedmiotu zamówienia w ust 2 pkt 1 w tabeli - odległość projekcji 4,3 m.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania- WSA-ZP-BA-32-2018.pdf (197,32KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  28-06-2018
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  28-06-2018 10:13
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  11-07-2018 14:39
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4491
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl