Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-03/2018

Stały serwis i utrzymanie w gotowości urządzeń drukujących wraz sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert 29.06.2018 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 25.06.2018  r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu 18.06.2018.pdf (190,14KB)

PDFSIWZ serwis drukarek 2018-2020.BES.pdf (2,21MB)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (82,06KB)


PDFWyjaśnienia treści SIWZ 25.06.2028.BES.pdf (256,13KB)


PDFinformacja z otwarcia ofert 29.06.2018.BES.pdf (272,27KB)


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.07.2018.BES.pdf (299,17KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  18-06-2018
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  18-06-2018 12:44
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  16-07-2018 14:58
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4046
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl