Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu

     W dniu 12 czerwca 2018 r. została rozpoznana, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, kolejna skarga Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa wydanej na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744, z późn. zm.), a mianowicie sprawa o sygn. akt II SA/Wa 2111/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Hanki Sawickiej na Zofii Kossak-Szczuckiej.

     W wydanym wyroku Sąd uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze oraz zasądził od organu na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania.

       W ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd podał argumentację analogiczną jak w sprawach będących przedmiotem rozpoznania w dniu 28 maja 2018 r. W sprawie tej zostało zgłoszone zdanie odrębne przez sędziego WSA w Warszawie Joannę Kube.

Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.\

Komunikat w sprawie skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu (28 maja 2018 r.)

Metryczka
 • wytworzono:
  12-06-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  12-06-2018 16:33
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4154
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl