Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/28/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dostawa i montaż projektora multimedialnego z ekranem dla  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert: 15.06.2018r. do godz. 11.00 22.06.2018 do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-28-2018.pdf (627,51KB)

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-28-2018 wersja edytowalna.docx (49,19KB)

DOCXZałącznik nr 2 do formularza ofertowego.docx (30,59KB) DOCXZałącznik nr 2 do formularza ofertowego-wer. 1.1 z dnia 13.06.18.docx (30,70KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 12.06.2018r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 13.06.2018r. numer sprawy WSA/ZP/BA/28/2018

 

1. Czy terminal przyłączeniowy opisany w poz. 4 załącznika 1 powinien być ujęty w ofercie ?

 

Odp. Terminal przyłączeniowy powinien być ujęty w ofercie w formularzu ofertowym w tabeli pod pozycją 4.

2. Czy podane w poz. 1 złącze RJ45 powinno służyć do sterowania czy jest to wejście sygnału ze źródła obrazu?

Odp. Złącze RJ45 będzie służyło do sterowania.

3. Czy oferowany projektor powinien być wyposażony w wejście sygnałowe HDbaseT lub inne umożliwiające przyłączenie sygnału wejściowego   za pomocą przewodów UTP Cat6?

Odp. Oferowany projektor nie musi być wyposażony w wejście sygnałowe HDbaseT, ale może mieć tak wejście jako dodatkowe.

4. Czy podana szerokość ekranu oznacza szerokość powierzchni czynnej, pomiędzy ramkami, czy szerokość całkowitą kasety ekranu?

Odp. Podana szerokość jest szerokością czynną ekranu.

5. Czy w zakresie prac montażowych jest wykonanie szczeliny w suficie podwieszonym o długości ok. 220 cm, dostoswanej do długości kasety ekranu wbudowanego w sufit podwieszony?

Odp. Aktualnie zamontowany ekran jest już zamontowany w suficie, a szczelina w suficie podwieszanym jest wykonana  na długości 260 cm.

6. Czy konstrukcja sufitu podwieszonego umożliwia wykonanie szczeliny wg pytania 5 w celu wbudowania ekranu w przestrzeni między-sufitowej?

Odp. Jak w odpowiedzi na pytanie 5.

7. Czy Zamawiający umożliwi odbycie wizji lokalnej w miejscu Instalacji?       

Odp. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu instalacji po ustaleniu z Wykonawcą terminu i godziny przybycia.

8. Czy Zamawiający dopuści projektor multimedialny wiodącego producenta z żywotnością lampy min

         4000h w trybie normalnym?

           Odp. Zamawiający zmienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia w ust 1 pkt. 2 oraz w  załączniku nr 2 Specyfikacja  

           techniczna zaproponowanych urządzeń – ust 1  parametr: Żywotność  lampy - Minimum 4000h (tryb    

         normalny).

Ponadto w Zapytaniu ofertowym:

- w klauzuli IV ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4  do dnia 22.06.2018r. do godz. 1100. Dla ofert przesłanych pocztą lub w inny sposób, liczy się data i godzina dostarczenia do Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”.

- w klauzuli IV ust 2 otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta pn. Dostawa i montaż projektora multimedialnego z ekranem dla  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – sprawa  WSA/ZP/BA/28/2018 – nie otwierać przed 22.06.2018r  godz. 11.00.

 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.


PDFinformacja o unieważnieniu postępowania- WSA-ZP-BA-28-2018.pdf (192,14KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  07-06-2018
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  07-06-2018 11:26
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  26-06-2018 08:36
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4441
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl