Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu

     W dniu 29 maja 2018 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, kolejne skargi Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany nazw ulic położonych w m.st. Warszawa wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744, z późn. zm.), a mianowicie sprawy o sygn. akt:

1.    II SA/Wa 2072/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Józefa Balcerzaka na Stanisława Kasznicy,

2.    II SA/Wa 2077/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Natalii Gąsiorowskiej na Władysława Poboga-Malinowskiego,

3.    II SA/Wa 2082/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy ze Związku Walki Młodych na Andrzeja Romockiego „Morro”,

4.    II SA/Wa 2084/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Antoniego Parola na Józefa Sawy Calińskiego,

5.    II SA/Wa 2089/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Mieczysława Fersta na Ks. Władysława Gurgacza,

6.    II SA/Wa 2093/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Małego Franka na Danuty Siedzikówny „Inki”,

7.    II SA/Wa 2094/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z 1 Praskiego Pułku WP na Żołnierzy 1 Praskiego Pułku WP,

8.    II SA/Wa 2099/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z 1 Praskiego Pułku WP na Władysława Raczkiewicza,

9.    II SA/Wa 2103/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Bolesława Gidzińskiego na Marka Nowakowskiego,

10.  II SA/Wa 2104/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Jana Szałka na Olgi Johann,

11.  II SA/Wa 2109/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Antoniego Kacpury na Stefana Melaka,

12.  II SA/Wa 2116/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Zygmunta Modzelewskiego na Jacka Kaczmarskiego oraz

13.  II SA/Wa 2118/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Henryka Jędrzejowskiego na rtm. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza

     W wydanych wyrokach Sąd uchylił zaskarżone zarządzenia zastępcze oraz zasądził od organu na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania.

     W ustnych motywach powyższych rozstrzygnięć, Sąd podał argumentację analogiczną jak w sprawach będących przedmiotem rozpoznania w dniu 28 maja 2018 r.

Wyroki te są nieprawomocne. Stronom przysługuje możliwość złożenia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Komunikat w sprawie skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu (28 maja 2018 r.)

Metryczka
 • wytworzono:
  29-05-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  29-05-2018 14:58
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  30-05-2018 15:03
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4927
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl