Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wyposażenia i środków ochronny.

     Wyrokiem z 10 maja 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 2028/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w części - uznającej stanowisko skarżącego za nieprawidłowe - indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 16 lutego 2017 r., nr 1462-IPPB1.4511.1127.2016.2.KS1 wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

     Sąd zakwestionował rozstrzygnięcie organu podatkowego, którym uznano za nieprawidłowe, stanowisko skarżącego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wyposażenia i środków ochrony (kasku, odzieży ochronnej i/lub ochraniaczy), jeżeli czas użytkowania będzie dłuższy niż rok i wydatków na ich zakup, jeżeli czas ich użytkowania będzie krótszy niż rok.

     W zaskarżonej w tym zakresie interpretacji organ stwierdził, iż wydatki wskazanego wyżej rodzaju nie mają, ani bezpośredniego, ani pośredniego związku z osiągnięciem przychodów, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Aby wydatki poniesione na zakup kasku i odzieży i/lub ochraniaczy można było uznać za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, ubiór motocyklisty musi spełniać określone wymogi. Ubiór taki musi utracić charakter odzieży osobistej, co w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania, ponieważ ubiór ten nie będzie opatrzony trwałymi cechami charakterystycznymi dla firmy (nazwa firmy, logo itp.). Nie ulega wątpliwości, iż zakup takiego ubioru związany jest z bezpieczną jazdą na motocyklu/motorowerze. Fakt ten nie może jednak przesądzać o tym, że wydatek na zakup takiego ubioru jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uzyskiwanie przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie jest uzależnione od rodzaju noszonych przez Wnioskodawcę lub osoby u niego zatrudnione kasku, odzieży ochronnej i/lub ochraniaczy w trakcie jazdy, a ma związek z bezpieczną jazdą motocyklem/motorowerem w trakcie pracy. Bezpośrednim celem, jaki jest związany z zakupem kasku i odzieży ochronnej i/lub ochraniaczy służących do jazdy na motocyklu jest ochrona zdrowia. Z kolei wydatki na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym, które związane są z funkcjonowaniem danej jednostki w życiu społecznym, a ich poniesienie uwarunkowane jest innymi względami, aniżeli uzyskiwanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

     W konsekwencji organ przyjął, że wnioskodawca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup kasku i odzieży ochronnej i/lub ochraniaczy niezbędnych do poruszania się na motocyklu lub motorowerze, gdyż nie mają one bezpośredniego związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a ich poniesienie nie ma wpływu na wielkość osiąganego przychodu. Wydatki wyżej wskazane mają charakter osobisty związany z ochroną zdrowia, a od ich poczynienia nie są uzależnione jego przychody albo ich zabezpieczenie.

Wyrok nie jest prawomocny.

Uzasadnienie powyższego wyroku, na dzień dzisiejszy nie zostało jeszcze sporządzone.

Sprawa jest przedmiotem zainteresowania medialnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  23-05-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  23-05-2018 12:47
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3545
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl