Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/27/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zakup zarządzalnego przełącznika sieciowego dla WSA w Warszawie.

Termin składania ofert: 24.05.2018r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-27-2018.pdf (583,95KB)

DOCXFormularz ofertowy wersja edytowalna WSA-ZP-BA-27-2018.docx (42,17KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 21.05.2018r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego - 22.05.2018r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby miał pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pełnego  prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenie, a także jego wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń na rynek polski, od dystrybutora mającego swoją siedzibę w Polsce?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenie, a także jego wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego ich producenta na rynek Unii Europejskiej.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta? W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji  Zamawiający odmówi przyjęcia urządzeń.

 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Treść wyjaśnień nie zmienia ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia, w  związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-27-2018.pdf (215,90KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  17-05-2018
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  17-05-2018 11:59
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  29-05-2018 14:04
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4508
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl