Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-02/2018

Stały serwis i utrzymanie w gotowości urządzeń drukujących wraz sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert 22.05.2018 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 11.05.2018  r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu 30.04.2018.pdf (189,32KB)

PDFSIWZ serwis drukarek 2018-2020.BES.pdf (2,18MB)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (74,88KB)


Niniejszym informuje, iż w wykazie dokumentów o których mowa w klauzuli XVI ust. 1 SIWZ, po pkt 6 dodaje sie pkt 7 w brzmieniu:

7) wypełniony i podpisany wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia w ramach umowy, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 


W przypadku posłużenia się podmiotem trzecim w celu oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, Zamawiający publikuję przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego. 

DOCXZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO.docx (14,52KB)


PDFinformacja z otwarcia ofert 22.05.2018.BES.pdf (388,08KB)


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.BES.pdf (281,31KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  30-04-2018
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  30-04-2018 08:41
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  08-06-2018 13:22
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5123
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl