Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

 

Wyrokiem z 18 kwietnia 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 1332/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 01 grudnia 2016 r., nr 1462-IPPB4.4511.1137.2016.2.IM wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania
50% kosztów uzyskania przychodów przez płatnika.

            W sprawie tej na dzień 24 kwietnia 2018 r., nie odnotowano wpływu wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Zgodnie  z art. 141 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. -  Prawo o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w  sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku (…).

 

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa jest przedmiotem zainteresowania medialnego.

Treść interpretacji indywidualnej PDF113921.pdf (10,61MB)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-04-2018
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  25-04-2018 15:45
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  26-04-2018 12:30
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4084
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl