Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną
 

                   W dniu 10 kwietnia br. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu spraw o sygn. akt I OSK 34/18, I OSK 432/18  oraz I OSK  563/18 oddalił skargi kasacyjne Komisji ds. usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydanych w sprawach o sygn. akt I SA/Wa 1355/17, I SA/Wa 1348/17 oraz I SA/Wa 1350/17. Uzasadnienia orzeczeń NSA na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze sporządzone.

Wyroki te są prawomocne.

Linki związane ze sprawą:

http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/454/783/komunikat-w-sprawie-wymierzenia-grzywny-prezydentowi-mst-warszawy-za-niestawiennictwo-przed-komisja-weryfikacyjna.html

http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/463/783/komunikat-w-sprawie-wymierzenia-grzywny-prezydentowi-mst-warszawy-za-niestawiennictwo-przed-komisja-weryfikacyjna.html

http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/471/783/komunikat-dotyczacy-kolejnych-spraw-wymierzenia-grzywny-prezydentowi-mst-warszawy-za-niestawiennictwo-przed-komisja-weryfikacyjna.html

Metryczka
 • wytworzono:
  12-04-2018
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  12-04-2018 13:27
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4287
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl