Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego
w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania.

 

           W dniu 15 marca 2018 r., wpłynęła skarga na decyzję Wojewody Mazowieckiego z 05 stycznia 2018 r. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Działka będąca przedmiotem niniejszego postępowania, zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przyjętym przez Radę m.st. Warszawy uchwałą z dnia 9 listopada 2010 r. oraz zmianą wynikającą z uchwały z dnia 6 listopada 2014 r. znajduje się w strefie, dla której jako przeznaczenie podstawowe ustalone zostały " usługi kultury" przeznaczenie dopuszczalne - "usługi handlu i gastronomii" a przeznaczenie uzupełniające - "parking podziemny". W warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone zostało w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, że teren jest przeznaczony na inwestycję celu publicznego m.in. realizację obiektów kultury, w szczególności muzeum i teatru (Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz teatr TR Warszawa).

           Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt IV SA/Wa 835/18. Termin posiedzenia nie został jeszcze wyznaczony.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2018
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  27-03-2018 14:33
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4653
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl