Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

     W sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1063/17 ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2015 r. nr XX/486/2015 w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016 Sąd wyrokiem z 8 marca 2018 r. stwierdził nieważność zaskarżanej uchwały w zakresie

 • § 1 wraz z załącznikiem nr 1, (zgodnie z którym Rada m.st. Warszawy ustaliła opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.), w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały),
 • § 2 wraz z załącznikiem nr 2, (zgodnie z którym to Rada m.st. Warszawy ustaliła koszty powstałe w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o których mowa w at. 130a ust. 2a w/w ustawy, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały),
 • oraz § 5 ust. 2.

     Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronom przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

     W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie rozpoznawana była wcześniej skarga Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2014 r. nr III/28/2014 w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015 (sygn. akt VII SA/Wa 2321/17). W sprawie tej Sąd wyrokiem z 6 lutego 2018 r. oddalił skargę. Wyrok ten jest nieprawomocny.

     Natomiast 14 marca 2018 r. o godz. 8:50 w sali A w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4 zostanie ogłoszone orzeczenie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1088/17 ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. nr XXXVII/940/2016 w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadkach odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017.

Metryczka
 • wytworzono:
  09-03-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  09-03-2018 11:16
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5123
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl