Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych

     W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1465/17 ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych Sąd wyrokiem z 2 lutego 2018 r. oddalił skargę.

     W ocenie Sądu zaskarżona decyzja Komisji Nadzoru Finansowego jest zgodna z prawem. Organ administracji prawidłowo orzekł o wykluczeniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz o nałożeniu na stronę skarżącą kary pieniężnej w wysokości 800 000 złotych. Podstawą nałożenia tej kary administracyjnej było stwierdzenie, że skarżąca spółka w nienależyty sposób wykonuje ustawowy ciążący na niej obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.), czyli obowiązek informacyjny.

     Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronom przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  02-02-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  02-02-2018 13:27
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4395
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl