Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowienia Komisji Weryfikacyjnej o wymierzeniu grzywny

     W dniu 30 stycznia 2018 r., na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1519/17 ze skargi J. na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa z 1 sierpnia 2017 r., nr R 10/17 w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie  sprawy. W sprawie tej Sąd wyrokiem w pkt 1 uchylił zaskarżone postanowienie oraz w pkt 2 zasądził od Komisji Weryfikacyjnej na rzecz strony skarżącej kwotę 580 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

     Sąd uznał, iż zażalenie na postanowienie z 22 czerwca 2017 r. o zabezpieczeniu postępowania poprzez ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Poznańskiej 14 nie można uznać za złożone na akt nieistniejący. Od w/w postanowienia służył stronie skarżącej środek zaskarżenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

     Wyrok ten jest nieprawomocny. Po sporządzeniu i podpisaniu uzasadnienia zostanie ono zamieszczone w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych w Internecie pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl oraz w poniższym komunikacie.

Metryczka
 • wytworzono:
  02-02-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  02-02-2018 11:46
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4658
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl