Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. inwestycji drogowej w Warszawie

 

          Wyrokiem z 31 stycznia 2018 r. sygn. akt VII SA/Wa 748/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27 stycznia 2017 r. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „budowa drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulic Marsa-Żołnierska na odcinku: węzeł Marsa-granica miasta Etap II”.

            W sprawie tej na dzień 01 lutego 2018 r., nie odnotowano wpływu wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

          Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w  sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku (…).

 

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa jest przedmiotem zainteresowania medialnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  01-02-2018
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  01-02-2018 14:15
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  02-02-2018 11:16
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5036
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl