Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia

Strona archiwalna

 

     W dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 9:00 w sali B Wydziału Zamiejscowego w Radomiu zostanie rozpoznana sprawa o sygn. akt VIII SA/Wa 658/17 ze skargi Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z 29 czerwca 2017 r. Nr LEX-I.4102.4.2017 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.

     W sprawie tej Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 11 stycznia 2018 r. oddalił zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 października 2017 r. o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego WSA w Warszawie Marka Wroczyńskiego.

Link do postanowienia NSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CFCAF5B1BE

Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  24-01-2018 12:33
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3059
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl