Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

       Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa w, które wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz.U. poz.729) posiada zbędne składniki majątku ruchomego  z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.

        Jednostki   zainteresowane   przejęciem   składników  majątku  proszone  są  o  złożenie  do dnia 02 lutego 2018 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie wskazanych składników majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 19 kwietnia 2017 r ( Dz.U. poz.729).
O podziale majątku decydować będzie  kolejność otrzymanych wniosków.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno–Gospodarczego :
Jacek Wdowiarski tel. 22 5537862
oraz
Paweł Szymański tel. 600890097.

Szczegółowy wykaz zbędnych składników majątku ruchomego zawiera  załącznik nr 1.

Metryczka
 • wytworzono:
  23-01-2018
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  23-01-2018 14:01
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  23-01-2018 14:05
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4494
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl