Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skargi na bezczynność partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość

w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

        Sąd w dniu 11 stycznia 2018 roku w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 505/17 na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym wydał wyrok, którym zobowiązał partię Prawo i Sprawiedliwość do rozpatrzenia wniosku Fundacji ePaństwo o udostępnienie umów zawartych z podmiotami zajmującymi się kreowaniem wizerunku, komunikacją i marketingiem w mediach i Internecie.

        Sąd uznał, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził od partii Prawo i Sprawiedliwość na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Sprawa jest przedmiotem zainteresowania medialnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  22-01-2018 12:43
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3346
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl