Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie skargi na bezczynność Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie udostępnienia kalendarza spotkań i dokumentów ewidencjonujących osoby wchodzące i wychodzące z budynku Trybunału.

Strona archiwalna

 

     W dniu 29 września 2017 r., do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska na bezczynność Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 06 lipca 2017 r., o udostępnienie kalendarza spotkań Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Mariusza Muszyńskiego w zakresie jakim dotyczą wykonywania obowiązków dotyczących TK za okres od 1 stycznia 2017 r., do dnia wykonania wniosku jak również dokumentów ewidencjonujących osoby wchodzące i wychodzące z budynku Trybunału Konstytucyjnego w okresie od 1 stycznia 2017 r., do dnia wykonania wniosku.

     Organ w odpowiedzi na powyższy wniosek stwierdził, że terminarz spotkań nie stanowi informacji publicznej, gdyż nie jest on dokumentem urzędowym, a  stanowi jedynie materiał roboczy służący potrzebom wewnętrznym podmiotu. Odnośnie zaś udostępnienia dokumentów ewidencjonujących ruch osób w TK, organ wyjaśnił, iż nie prowadzi takiej ewidencji. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II SAB/Wa 493/17 i skierowana na posiedzenie niejawne w trybie uproszczonym w dniu 23 stycznia 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-01-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  19-01-2018 10:53
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3489
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl