Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej odmawiającą redakcji OKO.press  udostępnienia informacji dotyczącej kosztów reprezentowania MON w tzw. „sprawach smoleńskich”

Strona archiwalna

 

Wyrokiem z 11 stycznia 2018 r. sygn. akt II SA/Wa 1181/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Ministra Obrony Narodowej (MON) o odmowie udostępnienia Dziennikowi OKO.press informacji w sprawie kosztów reprezentowania MON w tzw. „sprawach smoleńskich”.

Sąd, oddalając skargę, uznał, że została ona wniesiona przez osobę nieuprawnioną. Sąd zwrócił uwagę, że skarżący, będący dziennikarzem redakcji OKO.press, wyraźnie zaznaczył w skardze, że składa ją w imieniu własnym, a zatem nie posiada interesu prawnego, do zaskarżenia decyzji wydanej w sprawie z wniosku  redakcji OKO.press.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa jest przedmiotem zainteresowania medialnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-01-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  19-01-2018 10:43
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3350
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl