Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/02/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  12.01.2018 r. do godz. 11.00

"Usługi pralnicze na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - nr sprawy WSA/ZP/BA/02/2018"

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-2-2018.pdf (526,56KB)

Termin na zadawanie pytań upływa 09.01.2018r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -WSA-ZP-BA-02-2018.pdf (478,26KB)