Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie umieszczania składu produktu na etykiecie

 

      W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2490/16 przedmiotem skargi była decyzja Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o wymierzeniu kary pieniężnej w wysokości 50.000 złotych za wprowadzenie do obrotu wyrobów majonezowych o niewłaściwej jakości handlowej. Przyczyną wymierzenia tej kary był brak zamieszczenia na etykietach produktów informacji o dodatkach pełniących funkcje wzmacniaczy smaku w gotowym produkcie (glutaminian monosodowy E621 i 5-rybonukleotydy disodowe E635), które zawarte były w innej płynnej przyprawie użytej do produkcji majonezu.

      Wyrokiem z dnia 5 września 2017 sąd oddalił skargę, w uzasadnieniu wskazując, że prawo żywnościowe ma na celu ochronę interesów konsumentów i powinno stanowić podstawę dokonywania przez konsumentów świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością. Informacja zawarta w oznakowaniu artykułu rolno-spożywczego powinna zawierać w szczególności: nazwę, dane umożliwiające identyfikację artykułu rolno-spożywczego oraz odróżnienie go od innych artykułów rolno-spożywczych. Informacje na temat żywności, także te znajdujące się na etykiecie, nie mogą wprowadzać w błąd, w szczególności co do m.in. właściwości środka spożywczego, jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawa jest przedmiotem zainteresowania medialnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  27-12-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  27-12-2017 12:38
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3394
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl