Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta m.st Warszawy w przedmiocie udostępnienia informacji o postępowaniach dekretowych

 

           W dniu 10 listopada 2017 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę Fundacji ePaństwo na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (sygn. akt II SAB/Wa 765/16). Wnioskodawca domagał się informacji dotyczących wszystkich postępowań z dekretu warszawskiego.

           Sąd  wyrokiem  z dnia  10 listopada 2017 r.,  zobowiązał  Prezydenta  m. st. Warszawy do  rozpatrzenia  wniosku  Fundacji,  z dnia 16 sierpnia 2016 r., o udostępnienie informacji dotyczącej w/w postępowań, w zakresie wskazania: nr sprawy, adresu nieruchomości, typu roszczenia, daty złożenia wniosku dekretowego, osoby składającej wniosek, statusu roszczenia, daty decyzji I instancji jeśli sprawa nie została zakończona, uczestników postępowań dekretowych oraz  urzędników odpowiadających za prowadzenie postępowań i dat ich zmiany, terminu realizacji roszczenia lub wypłaty odszkodowania i daty rozliczenia nakładów poniesionych na daną nieruchomość.

          Sąd stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.
W pozostałym zaś zakresie oddalił skargę, tj. co do bezczynności w udostępnieniu informacji o tym: kiedy gmina m.st. Warszawy objęła przedmiotową nieruchomość w posiadanie, o sposobie użytkowania nieruchomości i jej przeznaczeniu, o ewentualnym złożeniu wniosku o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji w sprawie, kto był wnioskodawcą i na jakiej podstawie potwierdzono jego legitymację do wniesienia wniosku i czy decyzja taka jest przedmiotem postępowania sądowego.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa jest przedmiotem zainteresowania medialnego.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1138207B81

Metryczka
 • wytworzono:
  21-12-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  21-12-2017 09:29
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3979
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl