Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skarg na czasowe zawieszenie prawa wstępu do budynków sejmowych.

 

      W dniu 9 października 2017 r. zarejestrowano wpływ skarg na pismo Z-cy Komendanta Straży Marszałkowskiej o czasowym zawieszeniu prawa wstępu do budynku Sejmu wydanym w oparciu o § 21 ust. 1 zarządzenia Nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu, w związku z zakłóceniem porządku poprzez nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz niestosowaniem się do poleceń porządkowych strażników Straży Marszałkowskiej. Skargi zarejestrowano pod sygn. IV SA/Wa 2667/17 oraz IV SA/Wa 2668/17 i obecnie znajdują się na etapie wykonywania przez strony zarządzeń wstępnych.

Sprawy są przedmiotem zainteresowania medialnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-12-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  06-12-2017 14:50
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3428
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl