Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie odmowy udostępnienia informacji przez Ministra Sprawiedliwości

 

       Wyrokiem z 17 października 2017 r., sygn. akt II SAB/Wa 774/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zobowiązał Ministra Sprawiedliwości do rozpoznania wniosku z 5 października 2016 r., Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska w zakresie udostępnienia dokumentów wytworzonych w związku  ze skróceniem delegacji sędziego Justyny Koski-Janusz do Sądu Okręgowego w Warszawie.

W ocenie Sądu, wskazane dokumenty, nie mają charakteru wewnętrznego, gdyż obejmują oficjalną korespondencję między Departamentem Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości a podmiotem zewnętrznym jakim jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie. Korespondencja ta jako dotycząca publicznych zadań i kompetencji wskazanych podmiotów, stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 6 ust 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 ze zm.). Tak więc Minister Sprawiedliwości w dacie wniesienia skargi do Sądu, jak również w dacie wyrokowania pozostał w bezczynności względem wniosku Stowarzyszenia z 5 października 2016 r.

Sąd zaś oddalił skargę Stowarzyszenia w zakresie bezczynności Ministra Sprawiedliwości w udostępnieniu kopii anonimowego pisma z 20 sierpnia 2016 r., które wpłynąło do Biura Poselsko – Senatorskiego Posła na Sejm RP Zbigniewa Ziobry i Senatora RP Jacka Włosowicza w Kielcach.

Pismo to, jako że nie zostało podpisane przez nadawcę, stanowi anonim, zaś treść anonimów w świetle art. 1 ust. 1 i art. 6 ust 1 u.d.i.p., nie posiada waloru informacji publicznej.

      Wyrok nie jest prawomocny.

      Sprawa jest przedmiotem zainteresowania medialnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-12-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  06-12-2017 14:46
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3655
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl