Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie odmowy nabycia z mocy prawa przez Teatr Wielki Operę Narodową w Warszawie części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Moliera 8 w Warszawie.

 

Wyrokiem z dnia 29 listopada 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 143/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w przedmiocie  odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu znajdującego się
w Warszawie przy ul. Moliera 8.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał że skarżącemu nie przysługiwało prawo ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu z uwagi na niespełnienie wymogu z art. 202 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147), który to przepis określa iż nabycie przez państwowe instytucje kultury użytkowania wieczystego gruntów z mocy prawa, uzależnione jest od  zarządzania gruntem w dniu 5 grudnia 1990r. i w dniu wejścia w życie powyższej ustawy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Metryczka
 • wytworzono:
  01-12-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  01-12-2017 08:37
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3476
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl