Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

 

Wyrokiem z 28 listopada 2017 r., w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 417/17 ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z 1 lutego 2017 r., utrzymującą w mocy decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z 29 lipca 2015 r., w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej Sąd w pkt 1 uchylił zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z 29 lipca 2015 r. oraz w pkt 2 zasądził od organu na rzecz strony skarżącej kwotę 1480 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że skoro organ do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w przypadku przekroczenia limitu 1% zastosował art. 99 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2142, z późn. zm.) dotyczący sytuacji, w której nie wydaje się zezwolenia, to przed podjęciem rozstrzygnięcia winien w drodze decyzji, zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 2 ustawy, nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie.

Wyrok ten jest nieprawomocny.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-12-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  01-12-2017 08:28
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  01-12-2017 08:31
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3431
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl