Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-16/2017

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU XIV DO DYREKTYWY 2014/24/UE, O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ 750 000 EURO.
Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym.

Termin składania ofert 12.12.2017 r. do godz.11:00.

Termin na składanie zapytań do treści postępowania upływa 05.12.2017 r. do godz. 24.00.  


Ogłoszenie o zamówieniu - Specyfikacja - publikacja z dn. 28.11.2017r

PDFSpecyfikacja USŁUGI POCZTOWE 2018.pdf (1,00MB)

 

Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik Nr 2 do Specyfikacji

XLSXFormularz asortymentowo-cenowy.xlsx (29,32KB)

 

Formularze ofertowe do Specyfikacji w formacie word

DOCXFormularze ofertowe do Specyfikacji.docx (30,86KB)


Wyjaśnienia i modyfikacje Specyfikacji - 08.12.2017 

PDFWyjaśnienia i modyfikacje treści SPECYFIKACJI 08.12.2017.pdf (739,55KB)


Informacja z otwarcia ofert 12.12.2017 

PDFinformacja z otwarcia ofert 12.12.2017.pdf (142,26KB)


Informacja o udzieleniu zamówienia - 31.12.2017 

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia 31.12.2017.pdf (200,24KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2017
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  28-11-2017 15:27
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  31-12-2017 15:09
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5741
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl