Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego
o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

 

      W dniu 22 lutego 2017 r., do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga (…) Spółki z.o.o., na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 01 lutego 2017 r., utrzymującą w mocy decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z 29 lipca 2015 r., w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (…). Spór w sprawie koncentruje się wokół interpretacji przepisów dotyczących określenia liczby aptek, prowadzonych przez jednego przedsiębiorcę. Zgodnie z art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 prawa farmaceutycznego (Dz.U z 2016 poz. 2142 ze zm.) zezwolenia na prowadzenie apteki nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa oraz jeżeli podmiot jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

      Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt VI SA/Wa 417/17.

      W dniu 16 listopada 2017 r., tut. Sąd po zamknięciu rozprawy odroczył termin ogłoszenia orzeczenia na dzień 28 listopada 2017 r., godz. 12:45, sala A, ul. Pankiewicza 4 Warszawa.

Metryczka
 • wytworzono:
  21-11-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  21-11-2017 15:48
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3585
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl