Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skargi na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie udostępnienia ekspertyz dotyczących wyboru przewodniczącego Rady Europy

 

Wyrokiem z dnia 17 października 2017 r., sygn. akt II SAB/Wa 223/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zobowiązał Ministra Spraw Zagranicznych do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, z dnia 27 marca 2016 r., w zakresie udostępnienia ekspertyz dotyczących wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. Sąd stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i zasądził na rzecz Skarżącego kwotę 100 złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W ocenie Sądu, zarówno treść żądanych ekspertyz, ich autorstwo, stanowią informację publiczną. Zupełnie niezależnym, autonomicznym zagadnieniem pozostaje natomiast kwestia udostępnienia tych informacji i wyłączeń w ich udostępnieniu. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, jak i inne akty prawne, określają wyłączenia w udostępnieniu informacji publicznej. A to z uwagi na tajemnice prawem chronione, dobro i bezpieczeństwo Państwa, prawo do prywatności itd. W takich przypadkach, odmawiając - w drodze decyzji - udostępnienia informacji publicznej, organ odmawiający udostępnienia informacji winien wskazać podstawę prawną takich wyłączeń.

PDForzeczenie II SAB_Wa 223_17.pdf (1,10MB)

Wyrok nie jest prawomocny.

Metryczka
 • wytworzono:
  17-11-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  17-11-2017 12:47
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  17-11-2017 12:49
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3612
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl