Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 


Wyrokiem   z  28  września  2017 r., sygn. akt   VIII SA/Wa 980/16   Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w Warszawie,  oddalił  skargę  na decyzję  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  z 16 sierpnia 2016 r.,  w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu. Przyczyną cofnięcia przedmiotowego zezwolenia było dokonanie przez skarżącego zakupu napojów alkoholowych u przedsiębiorcy, nie posiadającego zezwolenia na  ich hurtową sprzedaż. Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami. W ocenie Sądu, zgodnie z  art. 18 ust. 7 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 poz. 487 ze zm.), okoliczność faktyczna w postaci zakupu napoju alkoholowego wymienionego w posiadanym zezwoleniu od przedsiębiorcy nie posiadającego koncesji na jego sprzedaż jest wystarczającą przesłanką cofnięcia wszystkich posiadanych zezwoleń w określonym miejscu.  
Wyrok ten nie jest prawomocny.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-11-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  17-11-2017 12:35
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  17-11-2017 14:59
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4858
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl