Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie odmowy udostępnienia informacji przez Szefa Kontrwywiadu Wojskowego

 

Wyrokiem z 10 listopada 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 282/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalił skargę Fundacji Panoptykon na decyzję Szefa Kontrwywiadu Wojskowego z 19 stycznia 2017 r., o odmowie udostępnienia informacji publicznej, zawartej we wniosku z 27 stycznia 2014 r. Fundacja wystąpiła w nim o podanie ile razy w 2013 r.,  Służba Kontrwywiadu Wojskowego zwracała się do operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej o udostępnienie danych, z rozbiciem na następujące rodzaje ustaleń: ustalenia bilingowe, ustalenia lokalizacji telefonu komórkowego, ustalenia abonenckiego, wykazu sesji internetowych, ustalenia użytkownika IP. Fundacja zwróciła się również z pytaniem o pobieranie przez SKW danych użytkowników usług świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności, ilu usługobiorców dotyczyły wnioski oraz do ilu usługodawców zostały one skierowane.

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zaskarżonej decyzji stwierdził, że żądane informacje nie mogą zostać udostępnione, ponieważ dotyczą zagadnień związanych z czynnościami operacyjnymi czy operacyjno – rozpoznawczymi prowadzonymi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Udostępnienie żądanych informacji doprowadziłoby do naruszenia przepisów zarówno ustawy o SKW i SWW, jak też innych np. ustawy o dostępie do informacji niejawnych czy ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak również Konstytucji RP.

Wyrok ten jest nie prawomocny.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-11-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  17-11-2017 12:32
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  17-11-2017 12:38
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3663
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl