Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowień Komisji Weryfikacyjnej o wymierzeniu grzywny

 

W dniu dzisiejszym, na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, zostały rozpoznane kolejne sprawy dotyczące stwierdzenia niedopuszczalności wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowień Komisji Weryfikacyjnej o wymierzeniu grzywny, a mianowicie sprawa o sygn. akt:

 • I SA/Wa 1602/17 ze skargi na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa z dnia 1 sierpnia 2017 r., nr R 8/17, stwierdzające niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W sprawie tej Sąd wyrokiem z 16 listopada 2017 r. oddalił skargę. Zdaniem Sądu niedopuszczalne było bowiem złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowienia z dnia 13 lipca 2017 r. o ukaraniu grzywną Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc za niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie w dniu 13 lipca 2017 r. przed doręczeniem postanowienia o ukaraniu grzywną;
 • I SA/Wa 1603/17 ze skargi na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa z dnia 1 sierpnia 2017 r. nr R 2/17 stwierdzające niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 r. o ukaraniu Prezydenta m.st. Warszawy grzywną. W sprawie tej Sąd wyrokiem z 16 listopada 2017 r. uchylił w pkt 1 zaskarżone postanowienie oraz w pkt 2 zasądził od Komisji Weryfikacyjnej na rzecz Prezydenta m.st. Warszawy kwotę 580 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Sąd uznał, że od postanowienia o ukaraniu grzywną służył stronie ukaranej środek zaskarżenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wyroki te są nieprawomocne. Strony mogą zaskarżyć powyższe orzeczenia wnosząc skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-11-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  16-11-2017 15:09
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3615
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl