Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie wyroku wydanego w sprawie ze skargi na bezczynność partii politycznej Platforma Obywatelska w przedmiocie udostępnienia informacji o wydatkach w ramach Funduszu Eksperckiego od 2010 r.

 

      Wyrokiem z dnia 17 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 734/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zobowiązał w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, partię polityczną Platforma Obywatelska (PO)  do rozpatrzenia  wniosku  Stowarzyszenia  Sieć Obywatelska Watchdog Polska,  z dnia 09 sierpnia 2016 r., o udostępnienie informacji publicznej o wydatkach poniesionych w ramach Funduszu Eksperckiego od 2010 r. Wnioskodawca domagał się w szczególności określenia przedmiotu wydatku, kwoty, z kim dana umowa została zawarta, na czyją rzecz dokonano zapłaty, daty zawarcia umowy oraz daty dokonania zapłaty. Sąd stwierdził również, że bezczynność partii nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i zasądził na rzecz skarżącego kwotę 100 złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wyrok nie jest prawomocny.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-11-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  14-11-2017 11:50
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4322
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl