Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowień Komisji Weryfikacyjnej o wymierzeniu grzywny

 

W dniu dzisiejszym, Sąd po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym spraw o sygn. akt I SA/Wa 1604/17 i I SA/Wa 1606/17 ze skarg Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienia Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa z dnia 20 lipca 2017 r. i z dnia 1 sierpnia 2017 r., nr R 1/17, stwierdzające niedopuszczalność wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy,

 • w pkt 1 wyroku oddalił skargę na postanowienie Komisji z dnia 20 lipca 2017 r., nr R 1/17, uznając rozstrzygnięcie organu za prawidłowe. Niedopuszczalne było bowiem złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowienia z dnia 29 czerwca 2017 r. o ukaraniu grzywną Prezydenta m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz za niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie w dniu 29 czerwca 2017 r. przed doręczeniem postanowienia o ukaraniu grzywną;
 • w pkt 2 wyroku uchylił zaskarżone postanowienie z dnia 1 sierpnia 2017 r. nr R 1/17 stwierdzające niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowienia z dnia 29 czerwca 2017 r. o ukaraniu grzywną Prezydenta m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz za niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie w dniu 29 czerwca 2017 r. Sąd uznał bowiem, że od postanowienia o ukaraniu grzywną służył stronie ukaranej środek zaskarżenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 • w pkt 3 wyroku zasądził od Komisji na rzecz Prezydenta m.st. Warszawy kwotę 580 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia, będzie przysługiwała możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  13-11-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  13-11-2017 16:05
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  13-11-2017 16:11
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3848
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl