Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  działając  zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa w, które wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz.U. poz.729) posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego 
z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.

Jednostki    zainteresowane    przejęciem   składników   majątku   proszone   są   o  złożenie   do  dnia  20 listopada 2017r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie wskazanych składników majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 19 kwietnia 2017 r ( Dz.U. poz.729)

O podziale majątku decydować będzie  kolejność otrzymanych wniosków.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno  –Gospodarczego :

Jacek Wdowiarski tel. 22 5964456
oraz
Paweł Szymański tel. 600890097.

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera  załączniki nr 1 .

PDFZałacznik do ogłoszenia.pdf (195,25KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  13-11-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  13-11-2017 14:51
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3597
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl