Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 3739/15

 

W sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 3739/15 ze skargi Leonida Sviridova na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z 23 października 2015 r. o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd wyrokiem z 10 listopada 2017 r. oddalił skargę.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że w świetle zgromadzonego materiału w sprawie, w tym informacji dostarczonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, organ miał podstawy do cofnięcia rezydentowi zezwolenia na pobyt długoterminowy ze względu na rzeczywiste i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Wydana zatem decyzja jest zgodna z przepisami Dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi Rady Unii Europejskiej.

Wyrok ten jest nieprawomocny.

Metryczka
 • wytworzono:
  13-11-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  13-11-2017 13:11
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3374
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl