Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skarg na decyzje/postanowienia Komisji Weryfikacyjnej

 

            Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęły kolejne skargi dotyczące decyzji/postanowień Komisji do Spraw Usuwania Skutków Prawnych Decyzji Reprywatyzacyjnych Dotyczących Nieruchomości Warszawskich, Wydanych z Naruszeniem Prawa (Komisja Weryfikacyjna), a mianowicie skarga:

·         na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 4 sierpnia 2017 r., sygn. akt R 3/17 o uchyleniu decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 1 marca 2012 r. nr 140/GK/DW/2012 i umorzeniu postępowania z wniosku M.M. o zmianę decyzji tego organu z 3 lutego 2012 r. nr 69/GK/DW/2012 i ustanowienia na jego rzecz prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Plac Defilad 1 oraz przy ul. Emilii Plater w Warszawie. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1770/17 (23 października 2017 r. – data wpływu do Sądu);

·         na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 4 sierpnia 2017 r., sygn. akt R 3/17 o uchyleniu w części decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 3 lutego 2012 r. nr 69/GK/DW/2012 i odmowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Plac Defilad 1 oraz przy ul. Emilii Plater w Warszawie. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1771/17 (23 października 2017 r. – data wpływu do Sądu);

·         Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej z 30 sierpnia 2017 r. o wydaleniu z rozprawy z 30 września 2017 r. pełnomocników m.st. Warszawy (dot. R 10/17). Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1841/17 (27 października 2017 r. – data wpływu do Sądu);

·         Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 4 sierpnia 2017 r., sygn. akt R 3/17 o uchyleniu decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 1 marca 2012 r. nr 140/GK/DW/2012 i umorzeniu postępowania z wniosku M.M. o zmianę decyzji tego organu z 3 lutego 2012 r. nr 69/GK/DW/2012 i ustanowienia na jego rzecz prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy Placu Defilad (d. ul. Sienna 29). Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1842/17 (27 października 2017 r. – data wpływu do Sądu);

·         Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 4 sierpnia 2017 r., sygn. akt R 3/17 o uchyleniu w części decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 3 lutego 2012 r. nr 69/GK/DW/2012 i odmowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy Placu Defilad (d. ul. Sienna 29). Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1843/17 (27 października 2017 r. – data wpływu do Sądu);

·         Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej z 6 września 2017 r. o ukaraniu Prezydenta m.st. Warszawy grzywną w wysokości 3.000 zł (dot. R 9/17) za nieuzasadnione niestawiennictwo przed Komisją w dniu 6 września 2017 r. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1865/17 (30 października 2017 r. – data wpływu do Sądu);

·         Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej z 30 sierpnia 2017 r. o ukaraniu Prezydenta m.st. Warszawy grzywną w wysokości 3.000 zł (dot. R 10/17) za nieuzasadnione niestawiennictwo przed Komisją w dniu 30 sierpnia 2017 r. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1866/17 (30 października 2017 r. – data wpływu do Sądu).

W w/w sprawach Sąd podejmuje obecnie czynności mające na celu sprawdzenie czy zostały uzupełnione braki formalne.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-11-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  06-11-2017 14:28
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4309
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl