Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.

 

       W dniu 27 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu po rozpoznaniu wniosku o wyłączenie sędziego Marka Wroczyńskiego ze składu orzekającego w sprawie ze skargi Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. Nr LEX-I.4102.4.2017 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia, postanowił oddalić wniosek o wyłączenie sędziego Marka Wroczyńskiego.

W ocenie Sądu, skarżący nie wykazał we wniosku zaistnienia okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego.

Postanowienie jest nieprawomocne.  W dniu 05 grudnia 2017 r., wpłynęło zażalenie na to orzeczenie. Akta sprawy w dniu 19 grudnia 2017 r., zostały przekazane do Naczelnego Sądu Administracyjnego, celem rozpoznania zażalenia.

 

Treść postanowienia w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-11-2017
  przez: Jakub Mitak
 • opublikowano:
  03-11-2017 11:11
  przez: Jakub Mitak
 • zmodyfikowano:
  21-12-2017 09:22
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3457
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl