Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.

W dniu 25 października 2017 r. odbyła się rozprawa w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 658/17 ze skargi Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z 29 czerwca 2017 r. nr LEX-I.4102.4.2017 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.

W sprawie tej, z uwagi na złożony na rozprawie przez pełnomocnika skarżącego wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Marka Wroczyńskiego, Sąd postanowił rozprawę odroczyć. Wniosek ten zostanie rozpoznany przez Sąd na posiedzeniu niejawnym.

Nowy termin rozprawy zostanie wyznaczony po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy o wyłączenie sędziego.

Metryczka
 • wytworzono:
  25-10-2017
  przez: Jakub Mitak
 • opublikowano:
  25-10-2017 11:43
  przez: Jakub Mitak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3498
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl