Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat prasowy w sprawie skargi na akt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołujący ze stanowiska dyrektora instytucji kultury

          Wyrokiem z dnia 5 lipca 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Wa 1820/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  uchylił  akt  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 6 września 2016 r. o numerze BKS/948/2016 wydany w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza. Przesłanką uchylenia zaskarżonego aktu było naruszenie przepisów procedury administracyjnej, a w szczególności art. 7, art. 77 § 1, art. 80, a także art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, albowiem organ w żaden sposób nie uzasadnił wydanego aktu, a więc tym samym nie wskazał w ogóle, która przyczyna odwołania dyrektora instytucji kultury przed upływem okresu, na który został on powołany – zaszła w niniejszej sprawie, co dawało rzekomą podstawę do odwołania skarżącego z zajmowanego stanowiska dyrektora instytucji kultury pod nazwą   Instytut  Adama  Mickiewicza  na  podstawie  art. 15 ust. 1 i ust. 6 ustawy  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jednocześnie Sąd stwierdził, iż nie ma podstaw do tego aby uznać, że sądy administracyjne nie są właściwe do merytorycznego rozpoznawania tego rodzaju spraw.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-10-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  19-10-2017 13:45
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3271
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl