Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie postanowień tymczasowych rozstrzygających wnioski Prezydenta m. st. Warszawy o wstrzymanie postanowień  Komisji Weryfikacyjnej o ukaraniu grzywną.

 

 

Po rozpoznaniu (w sprawach o sygn. akt I SA/WA 1349/17 i I SA/Wa 1355/17) na posiedzeniach niejawnych wniosków Prezydenta m.st. Warszawy o wstrzymanie wykonania zaskarżonych postanowień w sprawach ze skarg Prezydenta m. st. Warszawy na postanowienia Komisji Weryfikacyjnej z dnia 25 lipca 2017 r. oraz z dnia 29 czerwca 2017 r. o ukaraniu grzywną – tutejszy Sąd postanowieniami z dnia 12 i 13 października 2017 r. odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonych postanowień (skany postanowień poniżej).

Jak wynika z pisemnych uzasadnień Sądu, strona skarżąca nie uprawdopodobniła przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonych postanowień. Sąd nie dopatrzył się ewentualnych trudności dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego a tym samym potencjalnej niemożliwości wykonywania ustawowych zadań z powodu realizacji wymierzonej grzywny. W istocie grzywna w wysokości 3.000 zł. jest świadczeniem, którego zwrot jest możliwy, z uwagi na jego pieniężny charakter.

Postanowienia wydane przez Sąd w przedmiocie odmowy wstrzymania są rozstrzygnięciami tymczasowymi (wstępnymi) a nie rozstrzygającymi sprawę ukarania grzywną co do istoty. Merytoryczne rozstrzygnięcie tych spraw nastąpi na posiedzeniach niejawnych w trybie uproszczonym w dniu 25 października 2017 r. (w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1355/17) i w dniu 16 listopada 2017 r. (w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1349/17). 


  PRZEWODNICZĄCA
  WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ
  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  w Warszawie

  Sędzia WSA Joanna Kube

PDFPostanowienie_12_10_2017.PDF (143,20KB)

PDFPostanowienie_13_10_2017.PDF (123,01KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  18-10-2017 10:06
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  18-10-2017 10:11
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3469
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl