Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.

 

     W dniu 10 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 837/17 Sąd oddalił skargę Województwa Mazowieckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 26 stycznia 2017 r. nr LEX-I.4131.15.2017 stwierdzające nieważność uchwały nr 209/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 i uchwały Nr 210/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącej jego wykonania.

     W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że wskazane
w rozstrzygnięciu nadzorczym naruszenia procedury uchwalania powyższych planów, polegające na braku zapewnienia odpowiednich konsultacji społecznych przy  jego uchwalaniu miały charakter istotny, skutkujący nieważnością planu.

     Wyrok ten jest nieprawomocny.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-10-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  16-10-2017 12:50
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3749
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl