Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej

 

            W dniu 28 września 2017 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kolejna skarga na decyzję Komisji do Spraw Usuwania Skutków Prawnych Decyzji Reprywatyzacyjnych Dotyczących Nieruchomości Warszawskich, Wydanych z Naruszeniem Prawa (Komisja Weryfikacyjna), a mianowicie skarga Miasta Stołecznego Warszawy oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta m.st. Warszawy na decyzję z 10 lipca 2017 r., nr R 1/17 uchylającą w całości decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z 25 czerwca 2014 r., nr 246/GK/DW/2014 i odmawiającą ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dot. nieruchomości położonej przy ul. Twardej 8/12, w zakresie uzasadnienia decyzji. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1605/17.

W w/w sprawie Sąd podejmuje obecnie czynności mające na celu sprawdzenie czy zostały uzupełnione braki formalne.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  06-10-2017 15:22
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3628
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl