Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną

 

            W dniu 28 września 2017 r. wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienia Komisji do Spraw Usuwania Skutków Prawnych Decyzji Reprywatyzacyjnych Dotyczących Nieruchomości Warszawskich, Wydanych z Naruszeniem Prawa (Komisja Weryfikacyjna):

·         skarga Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie z 1 sierpnia 2017 r. o stwierdzeniu niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ukarania Prezydenta m.st. Warszawy grzywną w wysokości 3.000 zł. za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną 13 lipca 2017 r. na rozprawie w sprawie o sygn. akt R 8/17. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1602/17;

·         skarga Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie z 1 sierpnia 2017 r. o stwierdzeniu niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ukarania Prezydenta m.st. Warszawy grzywną w wysokości 3.000 zł. za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną 29 czerwca 2017 r. na rozprawie w sprawie o sygn. akt R 2/17. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1603/17;

·         skarga Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie z 1 sierpnia 2017 r. o stwierdzeniu niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ukarania Prezydenta m.st. Warszawy grzywną w wysokości 3.000 zł. za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną 29 czerwca 2017 r. na rozprawie w sprawie o sygn. akt R 1/17. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1604/17;

·         skarga Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie z 20 lipca 2017 r. o stwierdzeniu niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ukarania Prezydenta m.st. Warszawy grzywną w wysokości 3.000 zł. za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną 29 czerwca 2017 r. na rozprawie w sprawie o sygn. akt R 1/17. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1606/17.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  06-10-2017 15:18
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  06-10-2017 15:18
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3694
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl