Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-12/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU XIV DO DYREKTYWY 2014/24/UE, O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ 750 000 EURO.
Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym.


Termin składania ofert 25.10.2017 r. do godz.11:00.

Termin składania ofert 30.10.2017 r. do godz.11:00.


Termin na składanie zapytań do treści postępowania upływa 18.10.2017 r. do godz. 24.00.  


 

Ogłoszenie o zamówieniu - specyfikacja - publikacja z dn. 04.10.2017r

PDFSpecyfikacja USŁUGI POCZTOWE 2018.pdf (930,10KB)


Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik Nr 2 do specyfikacji 

XLSXFormularz asortymentowo-cenowy.xlsx (25,67KB)


Zmiana treści Specyfikacji w zakresie wyznaczonego terminu składania i otwarcia ofert.

PDFModyfikacja Specyfikacji - zmiana terminu składania ofert.pdf (819,10KB)


Wyjaśnienia i modyfikacje Specyfikacji 

PDFWyjaśnienia i modyfikacje treści SPECYFIKACJI 25.10.2017.pdf (8,95MB)

 

Załącznik Nr 2 - Formularz asortymentowo- cenowy wersja 1.1. 

XLSXFormularz asortymentowo-cenowy wersja 1.1..xlsx (26,80KB)

 

Formularze ofertowe do Specyfikacji w formacie Word (Załącznik Nr 1 i 4) 

DOCXFormularze ofertowe do Specyfikacji.docx (30,96KB)


Informacja z otwarcia ofert 

PDFinformacja z otwarcia ofert 06.11.2017.pdf (157,36KB)


Informacja o unieważnieniu postępowania

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania 06.11.2017.pdf (122,42KB)


 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-10-2017
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  04-10-2017 10:25
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  06-11-2017 12:43
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 9394
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl