Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skargi na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej

                  W   dniu   21  września  2017 r.  wpłynęła   do   Wojewódzkiego   Sądu   Administracyjnego  w  Warszawie   skarga   na  postanowienie Komisji  do  Spraw Usuwania Skutków Prawnych Decyzji Reprywatyzacyjnych Dotyczących Nieruchomości Warszawskich, Wydanych z Naruszeniem Prawa (Komisja Weryfikacyjna) z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. R 10/17 w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej postanowienia Komisji Weryfikacyjnej z 22 czerwca 2017 r. ustanawiającego zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości położonej  w Warszawie  przy  ul. Poznańskiej 14.
Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1519/17.

  W sprawie tej Sąd podejmuje obecnie czynności mające na celu usunięcie braków formalnych.

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 03-10-2017
  do 01-04-2018 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  03-10-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  03-10-2017 15:19
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4158
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl