Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/28/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  28.09.2017r. do godz. 11.00     02.10.2017r. do godz. 11.00

"Verticale w budynku WSA w Warszawie przy ul. Pankiewicza 4" nr sprawy WSA/ZP/BA/28/2017

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-28-2017.pdf (545,24KB)


                Odpowiedzi do treści Zapytania ofertowego:

1. W jakiej konstrukcji wykonany jest sufit powieszany, do którego mają być montowane żaluzje?

Są dwa rodzaje sufitów podwieszanych. Sufit z płyty gk na stelażu metalowym, sufit podwieszany typu Armstrong.

2. Kolor rynny wg palety RAL; standardowo rynna występuje w kolorze białym, w załączniku nr 1 natomiast jest napisane „rynna aluminiowa (kolor aluminium)”

Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 w ust. 3 pkt 8.  na : rynna aluminiowa (kolor biały)

3. Grubość tkaniny; w załączniku nr 1 jest napisane „grubość 0.36 + 0.05”; ma rozumieć, że powinno być ± 0.05 czy interpretować to inaczej?

Zamawiający poprawia zapis w załączniku nr 1 w ust. 3 pkt 8.  na: grubość 0.36 ± 0.05

4. Proszę  o wskazanie, które z wymiarów i w jakiej ilości będą montowane w nadprożu?

Zamawiający sposób montażu pozostawia do uznania Wykonawcy.

            Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.


Odpowiedzi do treści Zapytania ofertowego z dnia 26.09.2017 r.:

 

1. Odnośnie dokumentów. Czy wystarczy dostarczyć ksero wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ? Czy musi to być oryginał wpisu ? Wpis mam z dnia 15 maja 2007.Czy wpis musi być potwierdzony notarialnie ?

Należy dołączyć aktualny odpis  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofertoryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta.


2. Czy atesty na poszczególne kolekcje materiałów? Ponieważ verticale występują w różnych kolekcjach różne są ceny jak je określić.?
 

Tkanina musi być atestowana. Kolekcje pozostawiamy do wyboru Oferenta.


3. Wymiary podane w tabeli są bardzo nieścisłe, gdyż verticale można, a nawet trzeba wieszać do sufitu.  Trzeba uwzględnić potrzebę otwierania okien i wtedy wymiar się powiększa.

 

Do wyceny należy dodać 20 cm do wysokości vertikali.  ( wymiar okna + margines po 10 cm z każdego strony okna + 20 cm do wysokości okna ).  Zmiana dotyczy zapisu ust.3 pkt 11  załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4. Czy silniki do  verticali są określone , czy będą na pilota, czy na przyciski ?


W oknach, gdzie będą montowane verticale jest zostawiony wypust zasilający z zestawem klawiszowym. Do Oferenta należy zaproponowanie silnika.


5. Czy rynny mają być w kolorze aluminium (srebrne) czy białe?

Rynny kolor biały.


6. Czy verticale będą wieszane do parapetu czy za parapet ?


Verticale będą wieszane do parapetu.

 

Modyfikacja treści Opisu przedmiotu zamówienia jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania, staje się integralną jej częścią i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  Treść modyfikacji  zmienia w istotny sposób ustalony przedmiot zamówienia, w związku z powyższym Zamawiający  przedłuża termin składania ofert do 2.10.2017 r do godz. 11.00.

 


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-28-2017.pdf (490,69KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  20-09-2017
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  20-09-2017 13:47
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  09-10-2017 13:21
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 6668
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl